Για τους νέους Φιλολόγους

'Αρης Γιαβρής: Ιστότοπος

Η τεχνολογία SSL.

Για να προστατεύσουμε τις πληροφορίες που ανταλλάσσετε με την Mentorship, χρησιμοποιούμε την τεχνολογία SSL (Secure Sockets Layer, δηλαδή Επίπεδο Ασφαλούς Υποδοχής).

Πρόκειται για τεχνολογία κρυπτογράφησης των δεδομένων που αποστέλλετε από τον φυλλομετρητή σας (browser) στον διακομιστή ιστού (internet provider), και τελικά στην Mentorship.

Για παράδειγμα, τα προσωπικά δεδομένα (όπως το όνομα, το επώνυμο, το όνομα μέλους (user name), και το συνθηματικό) που εισάγετε στις ιστοσελίδες μας, κρυπτογραφούνται με το πρωτόκολλο SSL, το οποίο παρέχει υπηρεσίες ασφαλούς ανταλλαγής πληροφοριών.

Με αυτό τον τρόπο, είστε βέβαιοι ότι ο κίνδυνος υποκλοπής ευαίσθητων πληροφοριών από τρίτους περιορίζεται στο ελάχιστο.

Ασφαλής επικοινωνία με την Mentorship

Για να βεβαιωθείτε ότι οι ιστοσελίδες της Mentorship είναι ασφαλείς, παρακαλούμε κοιτάξτε στην επάνω αριστερή πλευρά αυτής της ιστοσελίδας:

Αν χρησιμοποιείτε ως φυλλομετρητές (browsers) τον Chrome, τον Firefox, ή τον Opera, θα εντοπίσετε το πράσινο ή το μαύρο λουκέτο: σύμβολο ασφαλούς σύνδεσης.

Αμέσως μετά το λουκέτο θα εντοπίσετε το πρόθεμα https.

Αν χρησιμοποιείτε τον Safari, θα εντοπίσετε αριστερά το πρόθεμα https, και στη δεξιά πλευρά της γραμμής διευθύνσεων το πράσινο ή το γκρι λουκέτο.

Η πιστοποίηση ασφαλείας

Για να χρησιμοποιήσουμε στον ιστότοπο της Mentorship το πρόθεμα HTTPS, είναι ανάγκη να τηρήσουμε απαρέγκλιτα τους κανόνες που υπαγορεύει η έκδοση ενός πιστοποιητικού δημόσιου κλειδιού. 

Το πιστοποιητικό αυτό υπογράφεται από μία Αρχή Πιστοποίησης (Certificate Authority), η οποία επιβεβαιώνει ότι ο εκδότης του πιστοποιητικού είναι νομότυπος και ότι το πιστοποιητικό είναι έγκυρο.

Οταν λοιπόν συνεργάζεστε με την Mentorship, έχετε τη βεβαιότητα ότι:

  Οι πληροφορίες που αποστέλλετε στην Mentorship είναι κρυπτογραφημένες.
  Η επικοινωνία μας λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο μιας ασφαλούς ζώνης.
  Kανένας κακόβουλος χρήστης δεν έχει πλαστογραφήσει τον ιστότοπό μας.

Το σύστημα HTTPS

Το σύστημα HTTPS (Hyper Transfer Protocol Secure) σχεδιάστηκε αρχικά από την εταιρία Netscape Communications Corporation για να χρησιμοποιηθεί σε ιστότοπους που απαιτούν την ταυτοποίηση των χρηστών και την κρυπτογράφηση της επικοινωνίας τους.

Σήμερα, το σύστημα αυτό χρησιμοποιείται στο διαδίκτυο, όπου απαιτείται υψηλό επίπεδο ασφαλείας, ώστε να προστατευθούν ευαίσθητες πληροφορίες (όπως αριθμοί πιστωτικών καρτών, συνθηματικά, ονόματα κτλ).

Σας παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή: