Για τους νέους Φιλολόγους

'Αρης Γιαβρής: Ιστότοπος

Τα προνόμια της Ειδίκευσης.

Θα βρεθούμε σύντομα κοντά σας
με τις νέες υπηρεσίες
Mentorship.

Mentorship Update


Mentorship Update
Η λήξη των Σεμιναρίων Ειδίκευσης στην Έκφραση-Έκθεση δεν συνεπάγεται το τέλος της Συνεργασίας σας Mentorship.

Η καθημερινή διδακτική πράξη μάς τροφοδοτεί με νέα προβλήματα και δημιουργικές απαντήσεις.

Όταν λοιπόν όλο αυτό το πολύτιμο υλικό οργανωθεί, σας προσκαλούμε για να συζητήσουμε και να μοιραστούμε τις καινούριες εμπειρίες μας.

Αυτό άλλωστε δεν σημαίνει ανανέωση;


'Οχι μόνο σωστές, αλλά και όμορφες Εκθέσεις

Το συντακτικό υποκείμενο στα κείμενα των μαθητών μας. Ένα ζήτημα που αξίζει να προσέξουμε ιδιαίτερα.
Πώς ο γραπτός λόγος των μαθητών μας θα αποκτήσει ρυθμό.
Ο ρόλος των ελλειπτικών προτάσεων στα κείμενα των μαθητών μας.
Η Έκθεση Αναφοράς:
1. Τι σημαίνει.
2. Πότε και πώς την επιλέγουμε.
3. Πώς την αξιοποιούμε.
4. Πώς βοηθάμε τους μαθητές μας να γράψουν καλύτερα κείμενα.
Για να ελευθερωθούν οι μαθητές μας από το "σύνδρομο  του συντακτικού υποκειμένου".
Βοηθάμε τους μαθητές μας να βελτιώσουν το προσωπικό τους ύφος και τα κείμενά τους.
Είδη Προλόγων για τα κείμενα των μαθητών μας.
Πώς αποφεύγουμε τον πειρασμό της τυποποίησης.
Πολλά είδη εντυπωσιακών --αλλά όχι τυποποιημένων-- Επιλόγων.

Mentorship Call


Mentorship Call
Και όταν στο μάθημά σας χρειάζεστε  μια γρήγορη απάντηση;

Αξιοποιήστε τις γνωστές υπηρεσίες άμεσων μηνυμάτων (messanging applications).

Με το tablet ή το κινητό σας τηλέφωνο, φωτογραφίζετε το τμήμα του κειμένου που επιθυμείτε, και το αποστέλλετε.

Για αφαιρετική και γόνιμη σκέψη

Απόδοση προφορικού λόγου σε διάγραμμα (σχεδιάγραμμα).
Το δημιουργικό παιχνίδι των αντιθέσεων στη συγκρότηση των επιχειρημάτων και στη διεύρυνση του λεξιλογίου των μαθητών μας.
Τεχνικές οργάνωσης ευέλικτων Διαγραμμάτων (Σχεδιάγραμμάτων) ώστε να προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε μαθητή μας.

Πώς βοηθάμε τους μαθητές μας να πλουτίσουν
το λεξιλόγιό τους

Text-tagging για τη δημιουργία και κατανόηση του Βασικού Λεξιλογίου.
Tag-reading: Αποτελεσματικές συμβουλές ανάγνωσης κειμένων για την οργάνωση του Βασικού Λεξιλογίου.
Text-tagging για τη διαμόρφωση, κατανόηση και δημιουργική χρήση του Υποστηρικτικού Λεξιλογίου.
Πώς θα βοηθήσουμε τους μαθητές μας να δημιουργούν κείμενα που εμπνέουν τον σεβασμό του αναγνώστη.

Πώς θα τους βοηθήσουμε να αποφύγουν τις επικίνδυνες συμβουλές όσων τους ωθούν στον βερμπαλισμό.

Πρακτικές λύσεις για γρήγορη επανάληψη
του ΘΕΜΑΤΟΣ Β

Εντυπωσιακές λύσεις με Διαγωνίσματα που σας καταξιώνουν στον χώρο εργασίας σας!
Ο ρόλος των παραγράφων στην Επανάληψη.
Λίγο πριν τις Εξετάσεις!

Ειλικρινείς σχέσεις με γονείς και μαθητές

Συμβουλές στους γονείς, όταν μας ρωτούν:

Πώς θα βοηθήσουν οι ίδιοι τα παιδιά στο σπίτι.
Τι πρέπει να διαβάσει το παιδί.
Πώς ενημερώνουμε τους γονείς για την πρόοδο των παιδιών τους.
Πώς αντιμετωπίζουμε τα τμήματα των Αποφοίτων και τις ιδιαιτερότητές τους.

Συνεχής βιβλιογραφική ενημέρωση

Επιλεγμένη αγγλόφωνη βιβλιογραφία, με όλες τις πρωτοπόρες ιδέες στο τομέα της Κειμενογλωσσολογίας.
Πλήρης βιβλιογραφική υποστήριξη των εκπαιδευτικών σας μεθόδων.