Η κάλυψη Mentorship.

Ο Μέντωρ

Σύμφωνα με τον μύθο, ο Οδυσσέας, πριν ξεκινήσει για τον Τρωικό Πόλεμο, εμπιστεύτηκε τη φροντίδα του Τηλέμαχου στον Μέντορα.
Ο Μέντωρ όμως ήταν και σύμβουλος του Οδυσσέα· και συχνά η θεά Αθηνά έπαιρνε τη μορφή του προκειμένου να προσφέρει τη βοήθειά της στον βασιλιά της Ιθάκης.

Παρ' όλο που οι αιώνες στέρησαν τη μυθική του αίγλη, το όνομα "Μέντωρ" διατήρησε στον πυρήνα του τη σημασία που το καθιέρωσε στη συνείδησή μας.

Ο Μέντωρ σήμερα συμβολίζει:

•  Τον αξιόπιστο σύμβουλο
•  Τον υπομονετικό δάσκαλο
•  Τον έντιμο παραστάτη

Αμοιβαία εμπιστοσύνη

Η επικοινωνία μεταξύ ενός μεγαλύτερου σε ηλικία δασκάλου και ενός νεότερου δεν μπορεί παρά να θεμελιώνεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη.
Αν έπρεπε να επιμερίσουμε την ευθύνη αυτής της κοινής κατάκτησης, θα λέγαμε ότι το μεγαλύτερο μερίδιο βρίσκεται στην πλευρά του δασκάλου με την πολύχρονη διδακτική εμπειρία.

Επιδίωξή του δεν είναι να επιβάλει τη μία και «μοναδική» άποψη ή μέθοδο.

Δεν θεωρεί τίποτε αυτονόητο.

Διαρκής στόχος

Διαρκής στόχος του είναι να προσφέρει στον νεότερο δάσκαλο γόνιμες ευκαιρίες, ώστε να επεξεργαστεί ο ίδιος τις καθημερινές διδακτικές του εμπειρίες --όσο περιορισμένες και αν είναι στην αρχή.

Ο μεγαλύτερος σε ηλικία δάσκαλος προσπαθεί να διευρύνει ήρεμα τον γνωστικό ορίζοντα, τις δεξιότητες, και τις ψυχικές αντοχές των νεότερων συναδέλφων του:

  Απαντά στις ερωτήσεις τους: ακόμη σ’ εκείνες, η γνώση των οποίων   θεωρείται για πολλούς δεδομένη.
  Ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες των νεότερων καθηγητών, παρ’ όλο που είναι συχνά σε θέση να προβλέψει την έκβασή τους.
  Συζητά τα λάθη τους, με σκοπό να εντοπίσουν από κοινού τις αιτίες που οδήγησαν σ’ αυτά.
  Αναγνωρίζει ότι δεν έχει  απαντήσεις για όλα. Ανακαλύπτει όμως διαδρομές για την αναζήτησή τους.
  Παρεμβαίνει διακριτικά όταν πρόκειται να προφυλάξει τον νεότερο δάσκαλο από σφάλματα που είναι πιθανό να τον εκθέσουν.

Η εμπειρία, ανοιχτό παράθυρο

Η διδακτική εμπειρία δεν μπορεί παρά να είναι σεμνή:

•  Ακούει πολύ και μιλάει λίγο.
•  Αφουγκράζεται όσα λέγονται χαμηλόφωνα.
•  Συναισθάνεται την ανησυχία και την αγωνία.
•  Τολμά να πειραματίζεται.
•  Μαθαίνει συνεχώς.
•  Είναι γενναιόδωρη.

Γι' αυτό,
Η πολύχρονη διδακτική εμπειρία δεν θυμίζει ολόσωμο καθρέφτη.
Είναι ανοιχτό παράθυρο.

Αρης Γιαβρής
Αρχίζουμε τη δημιουργική μας Συνεργασία!