Για τους νέους Φιλολόγους

'Αρης Γιαβρής: Ιστότοπος

Η Κάλυψη Mentorship.

Μέντωρ

Σύμφωνα με τον αρχαιοελληνικό μύθο, "Μέντωρ" ήταν το όνομα του προσώπου στο οποίο ο Οδυσσέας εμπιστεύτηκε τη φροντίδα του Τηλέμαχου, πριν ξεκινήσει για τον Τρωικό Πόλεμο.

Ο Μέντωρ όμως ήταν και σύμβουλος του Οδυσσέα· και συχνά η θεά Αθηνά έπαιρνε τη μορφή του προκειμένου να προσφέρει τη βοήθειά της στον βασιλιά της Ιθάκης.

Παρ' όλο που οι αιώνες στέρησαν τη μυθική του αίγλη, το όνομα "Μέντωρ" διατήρησε στον πυρήνα του τη σημασία που το καθιέρωσε στη συνείδησή μας.

Ο Μέντωρ σήμερα συμβολίζει:

  Τον αξιόπιστο σύμβουλο
  Τον υπομονετικό δάσκαλο
  Τον έντιμο παραστάτη

Ωστόσο...

Μια σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ ενός μεγαλύτερου και ενός νεότερου δασκάλου δεν μπορεί να θεμελιωθεί στην παντογνωσία του πρώτου!

Αλίμονο στον δάσκαλο που ισχυρίζεται ότι κατέχει, ότι διαθέτει έτοιμες από καιρό, όλες τις απαντήσεις.

Ειδικότερα για εκείνον που διδάσκει πολλά χρόνια, αυτή η αξιωματική πεποίθηση --που υπερβαίνει τη βεβαιότητα μιας μείζονος προκείμενης και αγγίζει συχνά τα όρια της ακαμψίας-- ίσως αποτελεί την πρώτη ασφαλή ένδειξη αρχόμενης πνευματικής κόπωσης.

Σε αυτή την περίπτωση, όσοι νέοι καθηγητές βρίσκονται κοντά τους έρχονται αντιμέτωποι με το τοπίο του αυτονόητου: Θα ακούσουν μεγαλύτερους σε ηλικία δασκάλους να λατρεύουν --στη συμπεριφορά τους αρρήτως και στον προφορικό τους λόγο ρητώς-- το επίρρημα "προφανώς".

Κατά την εκφορά μάλιστα αυτής της λέξης, η ατμόσφαιρα κατακλύζεται από τη μίξη δύο όχι ιδιαίτερα ευγενών ουσιών: αυτή της μετριοπαθούς αλαζονείας και εκείνη της επικριτικά περιφρονητικής διάθεσης για την "ασυγχώρητη" άγνοια του νεότερου δασκάλου που τόλμησε να διατυπώσει μια ερώτηση.
Αρχή της σελίδας

Οι νέοι καθηγητές

Γι' αυτό, δεν πρέπει να εκπλήσσεται κανείς όταν παρατηρεί νέους καθηγητές να στοιβάζουν στο γραφείο τους ανήσυχα τόμους ετερόκλητων βιβλίων και να αναζητούν απαντήσεις για το μάθημα της επόμενης ώρας, της επόμενης ημέρας, ή ακόμη και της επόμενης διδακτικής χρονιάς.

Προτιμούν οι περισσότεροι τη σιωπή από το να εκτεθούν στη φαινομενικά μελιστάλακτη, αλλά ουσιαστικά επιθετική εμπειρία των μεγαλύτερων σε ηλικία δασκάλων.
Αρχή της σελίδας

Η εμπειρία ως ανοιχτό παράθυρο

Για άλλους δασκάλους, η πολύχρονη εμπειρία δεν θυμίζει ολόσωμο καθρέφτη.

Είναι ανοιχτό παράθυρο.

'Αρης Γιαβρής
Αρχή της σελίδας