Για τους νέους Φιλολόγους

'Αρης Γιαβρής: Ιστότοπος

Αρης Γιαβρής.

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Άρης Γιαβρής γεννήθηκε στο Κερατσίνι, στον  Πειραιά, το 1953.
Αποφοίτησε το 1971 από Ε΄ Πρακτικό Λύκειο Πειραιά.
Σπούδασε Νέα Ελληνική Φιλολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Από το 1978, διδάσκει Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία στο Φροντιστήριο ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ.
Mentorship: Αρης Γιαβρής Βιογραφικό

Βιβλία

1. Η Οργάνωση του Λόγου: Συμβολή στην Έκφραση-Έκθεση, τόμος Α΄ εκδόσεις Gutenberg, 1990, (12 επανεκδόσεις)

2. Η Οργάνωση του Λόγου: Συμβολή στην Έκφραση-Έκθεση, τόμος Β΄ εκδόσεις Gutenberg, 1990, (12 επανεκδόσεις)

3. Οδηγός για την Έκφραση-Έκθεση: Συμβολή στη Θεωρία της Γ΄ Λυκείου, Εκδόσεις ΚΕΔΡΟΣ, Αθήνα 2005.
Το βιβλίο γράφτηκε σε συνεργασία με τον συνάδελφο φιλόλογο Θεόδωρο Στουφή.
Η Οργάνωση του Λόγου
Η σειρά "Η Οργάνωση του Λόγου" επανεκδίδεται βελτιωμένη σε ψηφιακή μορφή και προσφέρεται μόνο στους Φιλολόγους εντελώς δωρεάν.
4. Παράγραφος: Η Δομή και η Λειτουργία της, Εκδόσεις ΚΕΔΡΟΣ, Αθήνα 2005.

5. Η Στίξη στη Γραπτή Επικοινωνία, ΚΕΔΡΟΣ, Αθήνα 2005.

6. Η Στίξη στον Γραπτό Λόγο: Πώς επηρεάζουν τα σημεία στίξης το νόημα και την επικοινωνία, εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ, 2013, στη σειρά "Χρηστική Βιβλιοθήκη για τη Γλώσσα".

Το βιβλίο αποτελεί επανέκδοση της έκδοσης του 2005 (χωρίς να περιλαμβάνει τις ασκήσεις του 2005).
Η Στίξη στη Γραπτή Επικοινωνία
Η "Στίξη στη Γραπτή Επικοινωνία" έχει ενταχθεί στη Βιβλιογραφία Αναφοράς του Διοργανικού Εγχειριδίου Σύνταξης Κειμένων του ελληνικού ιστότοπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

http://publications.europa.eu/code/el/el-4110000.htm

http://publications.europa.eu/code/el/el-000100.htm
7. Ιδέες και Επιχειρήματα για την Έκφραση-Έκθεση, τόμος Α΄, εκδόσεις ΚΕΔΡΟΣ, 2007.

8. Ιδέες και Επιχειρήματα για την Έκφραση-Έκθεση, τόμος Β΄, εκδόσεις ΚΕΔΡΟΣ, 2009.

Και οι δύο τόμοι της σειράς "Ιδέες και Επιχειρήματα για την Έκφραση-Έκθεση" γράφτηκαν σε συνεργασία με τον συνάδελφο φιλόλογο Θεόδωρο Στουφή.

9. Γλωσσικές Δεξιότητες: Γλωσσικές δραστηριότητες για το σχολείο και τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, εκδόσεις ΚΕΔΡΟΣ, 2008.

10. Γλωσσικές Ασκήσεις για το Γυμνάσιο, εκδόσεις ΚΕΔΡΟΣ, 2010

Δημοσιεύσεις

1. Γραμματική: Δέκα Μύθοι και μία Αλήθεια. Ανακοίνωση στο πλαίσιο του Διεθνούς Συνεδρίου για τον Γραμματισμό στα Βαλκάνια, Πάτρα 26-28 Νοεμβρίου 1999

Η Ανακοίνωση αυτή αποτέλεσε τμήμα της Εισαγωγής στο αδημοσίευτο βιβλίο: "Η Γραμματική για Ταξιδιώτες".

2. Η αξιολόγηση της κριτικής σκέψης στο Τεστ Δεξιοτήτων, εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, 24/3/2008

3. Προσέγγιση των Εννοιών και του Λεξιλογίου των Μαθημάτων της Μέσης Εκπαίδευσης με Βάση τη Θεωρία των Διακριτών Ομάδων, (σε συνεργασία με τον Φυσικό Σαράντο Ψυχάρη), ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ, τεύχος 95, σ. 31-35, Αθήνα 2000

4. Η Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών και η Διαθεματικότητα. Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο βιβλίο: "Η Εκπαίδευση ως Σύστημα: Διαθεματικές Προσεγγίσεις της Γνώσης στο Ελληνικό Σχολείο", σελ. 40-54, Εκδόσεις Μεταίχμιο, Αθήνα 2003

5. Η οικονομία της γνώσης και η σύγχρονη εκπαίδευση, εφημερίδα ΕΘΝΟΣ, 14/3/2005
Από το 1998, ο 'Αρης Γιαβρής είναι μέλος
της International Literacy Association.