Για τους νέους Φιλολόγους

'Αρης Γιαβρής: Ιστότοπος

Διδάσκουμε την Περίληψη συστηματικά.

Θεμελιώστε την Περίληψη σε οργανωμένες σημειώσεις

Μπορούμε να διδάξουμε την Περίληψη!
Ας κάνουμε μια δημιουργική αρχή.
Τα "Αξιώματα" της Περίληψης:
Βασικές Αρχές που πρέπει οπωσδήποτε να γνωρίζουν οι μαθητές μας.
Η θεωρία της Περίληψης.
Πώς οργανώνουμε τις σημειώσεις για τους μαθητές μας.
Μας ενδιαφέρει ο χρόνος οργάνωσης της Περίληψης.

Τα μυστικά της πρώτης ανάγνωσης του κειμένου

Ανάγνωση στο... φτερό.
Πώς μπορούν οι μαθητές μας να κατανοήσουν το κείμενο πολύ γρήγορα.
Η Θεματική Περίοδος των παραγράφων έχει κάτι να πει για την οργάνωση της Περίληψης...
Πώς βοηθάμε τους μαθητές μας μα κατανοήσουν τη σημασία της συνεκτικότητας στην Περίληψή που γράφουν.
Οι μαθητές μας πρέπει να αναγνωρίζουν τις δύσκολες παραγράφους ενός κειμένου.

Τεχνικές Περίληψης για όλους τους μαθητές μας

Στρατηγικές της περίληψης:
Διαφορετικές προσεγγίσεις της Περίληψης για όλους τους μαθητές μας.
Ιεράρχηση των φράσεων και περιόδων. Πώς εντοπίζουμε τις σημαντικές φράσεις και περιόδους.
Οργανώνουμε ένα χρήσιμο λεξιλόγιο για την περίληψη.
Τεχνικές εστίασης της προσοχής των μαθητών μας κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης του κειμένου.
Οι τεχνικέςυπογράμμισης των σημαντικών σημείων του κειμένου.
Πώς μπορούν οι μαθητές μας να εντοπίζουν τις θεματικές περιοχές στο κείμενο.
Μέθοδοι εντοπισμού των ιδεών του συγγραφέα στο κείμενο.
Η τεχνική των πλαγιότιτλων.
Η επαγωγική και η αφαιρετική σκέψη στην Περίληψη.
Πώς κάνουμε Περίληψη ενός κειμένου μέσα στην αίθουσα. Μπροστά στους μαθητές μας!

Εντοπίζουμε με ασφάλεια το Θεματικό Κέντρο του κειμένου

Μέθοδοι εντοπισμού του θέματος ενός κειμένου.
Η ακρίβεια στη διατύπωση του θέματος του κειμένου.

Οργανώνουμε έξυπνα την επανάληψη στην Περίληψη

Η επανάληψη στην περίληψη. Χρήσιμες συμβουλές για τους μαθητές μας λίγο πριν τις Εξετάσεις.
Πρότυπα παραγράφων: Εξασφαλίζουν γρήγορη ανάγνωση και αποτελεσματικές λύσεις.
Υποδειγματικές περιλήψεις μαθητών σε όλα τα είδη κειμένων.