Για τους νέους Φιλολόγους

'Αρης Γιαβρής: Ιστότοπος

Το επιχείρημα στην 'Εκθεση.

Η 'Εκθεση γίνεται δημιουργικός λόγος

Η οργάνωση των επιχειρημάτων στην Εκθεση.
Ανάλυση των ζητουμένων στα θέματα της Εκθεσης.
Εννοιολογικοί χάρτες.
Για την κατανόηση εννοιών και την οργάνωση των επιχειρημάτων.
Προοδευτική προσέγγιση της Εκθεσης.
Γλωσσικά παιχνίδια στην τάξη.
Ιδέες που κάνουν το μάθημά σας διασκεδαστικό!
Το επιχείρημα ως τρόπος σκέψης.
Η Σύνταξη στην υπηρεσία του επιχειρήματος.
Απελευθερώνουμε τον γραπτό λόγο των μαθητών μας.
Βασικό και Υποστηρικτικό λεξιλόγιο στην Έκθεση.
Ενα από τα πιο ισχυρά όπλα των μαθητών μας.
Ο μεταφορικός λόγος στην οργάνωση επιχειρημάτων και στην κατανόηση κειμένων.
Δημιουργικές αναλογίες για την οργάνωση της Εκθεσης  και την κατανόηση εννοιών.

Αποτελεσματικές παρατηρήσεις

Τεχνικές διόρθωσης της Εκθεσης.
Για  αποτελεσματικές παρατηρήσεις.
Τα λάθη των μαθητών μας είναι η πολύτιμη περιουσία τους: Πώς τα αξιοποιούμε για να τους γνωρίζουμε και να τους βοηθήσουμε αποτελεσματικά να τα αντιμετωπίσουν.
Μικρά μυστικά για τη γρήγορη διόρθωση των Διαγωνισμάτων.

Πρακτική βοήθεια στους μαθητές μας

Τεχνικές συγγραφής 'Εκθεσης μαζί με τους μαθητές μας.
Πώς ενθαρρύνουμε τους μαθητές μας να δουλέψουν ή να συνεχίσουν την προσπάθεια τους.
Πώς βελτιώνουμε τη συνολική βαθμολογία των μαθητών μας στην Εκθεση:

8-13, 13-15, 15-16, 16-17, 17+

Πρότυπα επιτυχίας για τους μαθητές μας!

Πολύ καλές πραγματικές εκθέσεις μαθητών (39/40) σε όλες τις θεματικές ενότητες.

Ιδέες για πολύ καλές εκθέσεις: 'Οταν οι μαθητές υπερβαίνουν τις προσδοκίες μας.

Η οργάνωση

Οργάνωση του πίνακα στην τάξη.
Για να έχετε έναν αθόρυβο σύμμαχο στο μάθημά σας.
Διαπραγματεύσεις στην τάξη για τις εργασίες.
Επειδή οι μαθητές μας δεν είναι πάντα τόσο... πρόθυμοι.
Οργάνωση του τετραδίου των μαθητών μας.
Για να... ξαναδιαβάσουν τις σημειώσεις μας.

Η επανάληψη στην 'Εκθεση

Οργάνωση της επανάληψης των θεματικών ενοτήτων στην Εκθεση.
Οργάνωση της επανάληψης των επιχειρημάτων.