Για τους νέους Φιλολόγους

'Αρης Γιαβρής: Ιστότοπος
>
Login          Signup

Απαντάμε στις ερωτήσεις σας.

 • Τα σεμινάρια Mentorship απευθύνονται αποκλειστικά σε φιλολόγους;
 • Στα Σεμινάρια Ειδίκευσης Mentorship και στα Εργαστήρια συμμετέχουν, κατά κανόνα, πτυχιούχοι των τμημάτων Φιλολογίας.

  Πρόκειται για νέες καθηγήτριες και νέους καθηγητές που ενδιαφέρονται να ενταχθούν κατ' αρχάς στην ιδιωτική εκπαίδευση (σχολική ή φροντιστηριακή) και επιδιώκουν να κατακτήσουν ολοκληρωμένα επαγγελματικά εφόδια πάνω σ’ ένα εξαιρετικά απαιτητικό μάθημα, όπως η Έκθεση-Έκφραση.

  Βέβαια, στα Workshops ή στα Σεμινάρια Ειδίκευσης Mentorship μπορούν να συμμετάσχουν και πτυχιούχοι συναφών πανεπιστημιακών τμημάτων, οι οποίοι επιδιώκουν να διδάξουν την Έκθεση-Έκφραση στους μαθητές του Λυκείου ή του Γυμνασίου σε επαγγελματικό επίπεδο.

  Σας θυμίζουμε ότι τα Σεμινάρια και τα Εργαστήρια δεν αποτελούν ένα είδος γενικής επιμόρφωσης.

  Είναι Πρόγραμμα επαγγελματικής ειδίκευσης για νέους Φιλολόγους!

  Γνωρίστε τα Σεμινάρια Ειδίκευσης...

 • Γιατί εστιάζετε στην Έκφραση-Έκθεση;
 • Κατ' αρχάς, επειδή η Έκφραση-Έκθεση αποτελεί πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα Γενικής Παιδείας.

  Αυτό σημαίνει ότι όλοι υποψήφιοι -ανεξάρτητα από την Κατεύθυνση που επιλέγουν- είναι υποχρεωμένοι να ασχοληθούν με το μάθημα αυτό.

  Ο δεύτερος και εξίσου σημαντικός λόγος είναι ότι η Νεοελληνική Γλώσσα, σε οποιαδήποτε τάξη του Λυκείου ή του Γυμνασίου, αποτελεί το πλέον "ευαίσθητο" μάθημα για τους μαθητές.

  Πρόκειται για το μάθημα στο οποίο έχουν ανάγκη από ουσιαστική και αποτελεσματική βοήθεια.

  Αποτελεί, κατά συνέπεια, το μάθημα που προσφέρει στον ευσυνείδητο καθηγητή ευρύτερους ορίζοντες επαγγελματικής εξέλιξης.

 • Τι εννοείτε με τον όρο "Ειδίκευση";
 • Στον όρο "Ειδίκευση" των σεμιναρίων Mentorship περιλαμβάνονται όλες οι διδακτικές δεξιότητες που κατακτούν οι μετέχοντες όταν ολοκληρώσουν τον κύκλο των Σεμιναρίων.

  Αν, για παράδειγμα επιλέξετε την Γ΄τάξη του Λυκείου, με το τέλος των Σεμιναρίων, θα έχετε κατακτήσει:

  • Τη δυνατότητα να χειριστείτε όλες τις ερωτήσεις της Θεωρίας.

  • Τις τεχνικές διδασκαλίας για αποτελεσματικές Περιλήψεις από τους μαθητές σας.

  • Τις μεθόδους διδασκαλίας οργανωμένων επιχειρημάτων από τους μαθητές σας.

  Επομένως ανταποκρίνεστε αποτελεσματικά τόσο στις πολλαπλές ανάγκες των μαθητών σας, όσο και στις αυξημένες απαιτήσεις της ιδιωτικής (σχολικής και φροντιστηριακής) εκπαίδευσης.

  Μάθετε περισσότερα...

 • Πώς θα με βοηθήσει η Ειδίκευση στην Έκφραση-Έκθεση;
 • Η "Ειδίκευση" στην Έκφραση-Έκθεση είναι αναγκαία προϋπόθεση για την αποτελεσματική διδασκαλία αυτού του μαθήματος.

  Αυτό σημαίνει ότι η Ειδίκευση μετατρέπεται σε κρίσιμη παράμετρο για τη διεκδίκηση μιας σταθερής θέσης εργασίας στην ιδιωτική εκπαίδευση.

  Αυτό σημαίνει ότι η Ειδίκευση στην Έκθεση-Έκφραση είναι καθοριστικός παράγοντας για τη διάκριση της καθηγήτριας ή του καθηγητή σ' έναν τόσο ανταγωνιστικό χώρο.

  Με την Ειδίκευση γνωρίζετε σε βάθος τη Θεωρία της τάξης που επιλέγετε, την τεχική της Περίληψης, και την Οργάνωση των Επιχειρημάτων για τη συγγραφή της Έκθεσης.

  Γνωρίστε περισσότερα για την Ειδίκευση...

 • Πώς διεξάγονται τα Σεμινάρια Ειδίκευσης;
 • Τα Σεμινάρια Ειδίκευσης Mentorship δεν διεξάγονται από καθέδρας!

  Θεωρούμε μάλιστα ότι καμιά δεξιότητα δεν είναι δυνατόν να κατακτηθεί σε συνθήκες παθητικής παρακολούθησης!

  Σε κάθε συνεδρία της Ειδίκευσης ή των Εργαστηρίων οι συνάδελφοι Φιλόλογοι συζητούν ελεύθερα, διατυπώνουν ερωτήσεις, και καταθέτουν τον προβληματισμό τους.

  Επιπλέον, οργανώνουν σχέδια μαθημάτων, προετοιμάζουν εργασίες, σχεδιάζουν αναλύσεις θεμάτων.

  Με άλλα λόγια, διαμορφώνουν σταδιακά το διδακτικό υλικό που θα χρειαστούν στη διδασκαλία τους.

 • Διδάσκω σε συνοικιακό φροντιστήριο 2 χρόνια. Πώς θα με βοηθήσουν τα Εργαστήρια;
 • Ας δούμε, για παράδειγμα, την Περίληψη.

  Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία για την ικανότητά σας να οργανώνετε εσείς η ίδια την περίληψη ενός κειμένου.

  Θα συμφωνήσετε όμως ότι ανάμεσα σ’ αυτό που γνωρίζουμε και σ’ αυτό που διδάσκουμε υπάρχει αρκετά μεγάλη απόσταση. Αυτό σημαίνει ότι πολλές φορές έχουμε διαισθητική γνώση για τη διαδικασία της Περίληψης ενός κειμένου, αλλά δυσκολευόμαστε να τη μεταδώσουμε στους μαθητές μας.

  Στα Εργαστήρια 'Εκφρασης-'Εκθεσης δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη!

  Τίποτα δεν θεωρούμε αυτονόητο!

  Γι' αυτό, τα Εργαστήρια προσφέρουν όλες τις μεθόδους που είναι αναγκαίες για να βοηθήσουμε τους μαθητές μας να κατανοούν γρήγορα ένα κείμενο και να οργανώνουν την Περίληψή του.

  Δεν είναι άλλωστε απαραίτητο να γίνουν φιλόλογοι για να το πετύχουν!

  Γνωρίστε το Εργαστήριο Περίληψης

 • Πώς θα γνωρίσω τις τιμές των Σεμιναρίων και των Εργαστηρίων;
 • Σας θυμίζουμε ότι τα Σεμινάρια Ειδίκευσης και τα Εργαστήρια απευθύνονται αποκλειστικά σε καθηγήτριες και καθηγητές Φιλολόγους.

  Γι' αυτό το λόγο, --πριν συμμετάσχετε-- αποστέλλετε το Επίθετο, το Όνομα, την ηλεκτρονική διεύθυνση (email) και το τηλέφωνό σας, ώστε να διασφαλιστεί η εγκυρότητα των προσωπικών σας πληροφοριών.

  Στις ασφαλείς σελίδες μπορείτε να πληροφορηθείτε τις τιμές των Σεμιναρίων Ειδίκευσης και των Εργαστηρίων.

 • Σε τι διαφέρουν τα Σεμινάρια Ειδίκευσης από τα Εργαστήρια;
 • Η Ειδίκευση στην 'Εκφραση-'Εκθεση (τα Σεμινάρια Ειδίκευσης) περιλαμβάνει και τα τρία Εργαστήρια:

  • Την Οργάνωση του Επιχειρήματος

  • Την Περίληψη, και

  • Τη Θεωρία

  Επιλέγοντας την Ειδίκευση στην 'Εκφραση-'Εκθεση, αξιοποιείτε και τα Τα Προνόμια Mentorship.

  Για τις καθηγήτριες ή τους καθηγητές που ενδιαφέρονται για μια συγκεκριμένη διδακτική ενότητα λειτουργούν ανεξάρτητα μεταξύ τους Εργαστήρια Εκφρασης-Εκθεσης.

  Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να επιλέξουν ένα από τα ακόλουθα Εργαστήρια:

  1. Εργαστήριο Οργάνωσης του Επιχειρήματος

  2. Εργαστήριο Περίληψης

  3. Εργαστήριο Θεωρίας

 • Δεν έχω διδάξει ποτέ Έκθεση. Πώς μπορείτε να με βοηθήσετε;
 • Σας ευχαριστούμε για το μήνυμά σας.

  Χρειάζεται να αποφασίσετε σε ποια τάξη θέλετε να διδάξετε την 'Εκφραση-'Εκθεση: Στο Γυμνάσιο ή στο Λύκειο;

  Αν, για παράδειγμα, σας ενδιαφέρει το Λύκειο, καλό είναι να εστιάσετε την προσοχή σας σε κάποια τάξη (Α΄, Β΄, Γ΄ Λυκείου). Ο λόγος είναι ότι η διδασκαλία σ' αυτές τις τάξεις προϋποθέτει διαφορετική προσέγγιση και άλλου είδους οργάνωση.

  Ανεξάρτητα, πάντως, από την επιλογή σας θα σας βοηθήσουμε:

  1. Να σχηματίσετε μια οργανωμένη εικόνα της Θεωρίας όλων των τάξεων.

  2. Να γνωρίσετε τις ερωτήσεις που δίνονται σε όλες τις τάξεις του Λυκείου.

  3. Να έρθετε σε επαφή με τις Θεματικές Ενότητες όλων των τάξεων.

  4. Να επιλέξετε τα Σεμινάρια Ειδίκευσης ή το κατάλληλο για σας Εργαστήριο.

  5. Να εφαρμόσετε πρωτότυπες και αποτελεσματικές τεχνικές.

  Γνωρίστε περισσότερα για τα Σεμινάρια Ειδίκευσης...

 • Μπορείτε να οργανώσετε ένα Πρόγραμμα διδασκαλίας της Έκθεσης για το φροντιστήριό μας;
 • Μας τιμά η ερώτησή σας.

  Η υπηρεσία αυτή δεν προσφέρεται προς το παρόν.

  Τα Σεμινάρια Ειδίκευσης ή τα Εργαστήρια προσφέρονται σε μεμονωμένους Φιλολόγους.

 • Ετοιμάζομαι να πάρω πτυχίο Φιλολογίας. Μπορώ να συμμετάσχω στα Σεμινάρια;
 • Βεβαίως και μπορείτε!

  Είναι χαρά μας μάλιστα να σας προσφέρουμε όλα τα αναγκαία εφόδια για μια δημιουργική και προπάντων βέβαιη επαγγελματική εξελιξη.

  Η απόφαση να αρχίσετε από τόσο νωρίς αποκαλύπτει τη βαθιά επιθυμία να επιτύχετε τους άμεσους ή τους απώτερους στόχους σας και να εδραιωθείτε στον χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης.

  Γι' αυτό, ο χρόνος είναι σύμμαχός σας.

  Στα Σεμινάρια Ειδίκευσης θα σας δοθεί η ευκαιρία να κατακτήσετε δεξιότητες και να αναδείξετε ταλέντα που θα στηρίξουν αποφασιστικά τις επιλογές σας.

  Γνωρίστε περισσότερα για την Ειδίκευση...

 • Μπορώ να συμμετάσχω σε Εργαστήρια μέσω διαδικτύου;
 • Αν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε βασικό λογισμικό (software) του Διαδικτύου ώστε να συμμετέχετε απρόσκοπτα, μέσω του υπολογιστή σας, είστε ευπρόσδεκτη.

  Στις Tηλεδιασκέψεις οι καθηγήτριες ή οι καθηγητές έχουν στη διάθεσή τους το ίδιο ακριβώς διδακτικό υλικό με εκείνους που συμμετέχουν στα Σεμινάρια Ειδίκευσης ή στα Εργαστήρια.

  Για να μετάσχετε σε μια Τηλεδιάσκεψη, θα πρέπει ο υπολογιστής σας να πληροί τις ακόλουθες προδιαγραφές:

  1. Την τελευταία έκδοση του Skype.

  2. Ευρυζωνική σύνδεση (broadband internet connection).

  3. Τουλάχιστον 1 GHz ταχύτητα CPU (επεξεργαστή) και 512 MB μνήμης.

  Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε σ' αυτή την ιστοσελίδα

 • Υπάρχουν ειδικά σεμινάρια για το Γυμνάσιο;
 • Ναι.

  Η διδασκαλία τής Εκθεσης στους μαθητές του Γυμνασίου απαιτεί διαφορετικές δεξιότητες. Δεν είναι εύκολο να διδάσκει ο φιλόλογος αυτά τα παιδιά χρησιμοποιώντας το λεξιλόγιο με το οποίο απευθύνεται στους μαθητές του Λυκείου.

  Είναι ανάγκη, επομένως, να αναπροσαρμόσει το μάθημά του.

  Σ' αυτή την προσπάθεια, τα Σεμινάρια Ειδίκευσης βοηθούν την καθηγήτρια ή τον καθηγητή να αντιμετωπίσει την 'Εκθεση από την οπτική γωνία των παιδιών του Γυμνασίου.

  Τον βοηθούν να απλουστεύσει το μάθημά του, χωρίς όμως να θυσιάζει τη επαγγελματική του επάρκεια.

  Τον βοηθούν να μεταφέρει την πολύπλοκη ορολογία της 'Εκθεσης στο επίπεδο των μικρών μαθητών του.

 • Ποιοι είναι οι τρόποι πληρωμής για τα Σεμινάρια Ειδίκευσης και τα Εργαστήρια;
 • Μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

  1. Κατάθεση σε τραπεζικό λογαρισμό.

  2. Πληρωμή μέσω PayPal.

  Η PayPal είναι πύλη ηλεκτρονικών πληρωμών, με την οποία διεκπεραιώνονται μεταφορές χρημάτων μέσω του Διαδικτύου. Το PayPal χρησιμεύει ως ηλεκτρονική εναλλακτική λύση στις παραδοσιακές μεθόδους.

  Για περισσότερες πληροφορίες, σας προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε το προσωπικό σας Συνθηματικό Mentorship.

  Αν έχετε ήδη προσωπικό Συνθηματικό, παρακαλούμε πιέστε στο μενού την επιλογή Τιμές.

  Αν δεν έχετε προσωπικό Συνθηματικό, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν, εντελώς δωρεάν. Στη συνέχεια, μπορείτε στο βασικό μενού να πιέσετε την επιλογή: Τιμές .

 • 'Εκανα Signup: Mentorship. Μπορώ να παρακολουθήσω το Σεμινάριο Ειδίκευσης;
 • Σας ευχαριστούμε για την εγγραφή σας (signup) στον ιστότοπο της Mentorship.

  Με την εγγραφή σας, έχετε τη δυνατότητα να μάθετε τις τιμές των Σεμιναρίων και των Εργαστηρίων.

  Επιλέγοντας Συνεργασία Mentorship , μπορείτε να επιβεβαιώσετε την απόφασή σας για μια Δημιουργική Συνεργασία.

  Το μόνο που απομένει είναι να καλέσετε τον τηλεφωνικό αριθμό Mentorship, για να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες της Συνεργασίας μας.

 • Ποια είναι διαφορά μεταξύ Signup Mentorship και Συνεργασίας Mentorship;
 • Επιλέγοντας Signup Mentorship, έχετε τη δυνατότητα να γνωρίσετε τις τιμές των Σεμιναρίων Ειδίκευσης και των Εργαστηρίων.

  Με τη Συνεργασία Mentorship, εκφράζετε την πρόθεσή σας να αρχίσει η Δημιουργική μας Συνεργασία

 • Πότε αρχίζει η συνεργασία μας;
 • Η Δημιουργική Συνεργασία μας αρχίζει από τη στιγμή που που θα καλέσετε τον τηλεφωνικό αριθμό Mentorship για να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες τις συνεργασίας μας.