Για τους νέους Φιλολόγους

'Αρης Γιαβρής: Ιστότοπος

Απαντάμε στις ερωτήσεις σας.

Η Δημιουργική Συνεργασία μας αρχίζει από τη στιγμή που που θα καλέσετε τον τηλεφωνικό αριθμό Mentorship για να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες της συνεργασίας μας.

Σας υπενθυμίζουμε ότι για να εισέλθετε στη σελίδα της Δημιουργικής Συνεργασίας, θα χρειαστεί να δημιουργήσετε τον λογαριασμό σας Mentorship.
Στα Σεμινάρια Ειδίκευσης Mentorship και στα Εργαστήρια συμμετέχουν, κατά κανόνα, πτυχιούχοι των τμημάτων Φιλολογίας.

Πρόκειται για νέες καθηγήτριες και νέους καθηγητές που ενδιαφέρονται να ενταχθούν κατ' αρχάς στην ιδιωτική εκπαίδευση (σχολική ή φροντιστηριακή) και επιδιώκουν να  κατακτήσουν ολοκληρωμένα επαγγελματικά εφόδια πάνω σ’ ένα εξαιρετικά απαιτητικό μάθημα, όπως η Έκθεση-Έκφραση.

Βέβαια, στα Εργαστήρια ή στα Σεμινάρια Ειδίκευσης Mentorship μπορούν να συμμετάσχουν και πτυχιούχοι συναφών πανεπιστημιακών τμημάτων, οι οποίοι επιδιώκουν  να διδάξουν την Έκθεση-Έκφραση στους μαθητές του Λυκείου ή του Γυμνασίου -σε επαγγελματικό επίπεδο.

Σας θυμίζουμε ότι τα Σεμινάρια και τα Εργαστήρια δεν αποτελούν ένα είδος γενικής επιμόρφωσης. Αποτελούν Πρόγραμμα επαγγελματικής ειδίκευσης για νέους Φιλολόγους!
Γνωρίστε τα Σεμινάρια Ειδίκευσης...
Τα Σεμινάρια Ειδίκευσης στην Έκθεση προσφέρουν σε εσάς τον νέο Φιλόλογο τη δυνατότητα να κατακτήσετε πλούσια επαγγελματικά εφόδια που θα σας βοηθήσουν να εδραιωθείτε στον επαγγελματικό σας χώρο.

Αυτό σημαίνει ότι έχετε στη διάθεσή σας δημιουργικό εκπαιδευτικό υλικό και δεξιότητες που θα σας βοηθήσουν αντεπεξέλθετε με επιτυχία τόσο στις απαιτήσεις ενός τόσο απαιτητικού μαθήματος, όσο και στις προσδοκίες των μαθητών σας.

Με άλλα λόγια, η Ειδίκευση σάς εξασφαλίζει διδακτική επάρκεια σε όλες τις πτυχές του μαθήματος της Έκθεσης.

Δημιουργήστε το προσωπικό σας Συνθηματικό τώρα!
Τα Σεμινάρια Ειδίκευσης Mentorship δεν διεξάγονται από καθέδρας!

Θεωρούμε μάλιστα ότι καμιά δεξιότητα δεν είναι δυνατόν να κατακτηθεί σε συνθήκες παθητικής παρακολούθησης.

Σε κάθε συνεδρία της Ειδίκευσης ή των Εργαστηρίων συζητάμε ελεύθερα με τους Φιλολόγους. Ακούμε τις ερωτήσεις και τον προβληματισμό τους. Αφουγκραζόμαστε την ανησυχία τους.

Επιπλέον, οργανώνουμε με τους Φιλολόγους σχέδια μαθημάτων, προετοιμάζουμε εργασίες, γράφουμε κείμενα, απαντάμε σε ερωτήσεις θεωρίας. Με άλλα λόγια, διαμορφώνουμε σταδιακά το διδακτικό υλικό που θα χρειαστούν στη διδασκαλία τους.
Ας δούμε, για παράδειγμα: την Περίληψη.

Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία για την ικανότητά σας να οργανώνετε εσείς η ίδια την περίληψη ενός κειμένου.
Θα συμφωνήσετε όμως ότι ανάμεσα σ’ αυτό που γνωρίζουμε ως δάσκαλοι και σ’ αυτό που διδάσκουμε υπάρχει αρκετά μεγάλη απόσταση.
Αυτό σημαίνει ότι πολλές φορές έχουμε διαισθητική γνώση για τη  διαδικασία της Περίληψης ενός κειμένου, αλλά δυσκολευόμαστε να μεταδώσουμε με απλά λόγια αυτή την τεχνική στους μαθητές μας.

Με το πρόγραμμα της Ειδίκευσης δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Βασική αρχή μας είναι: Γινόμαστε αποτελεσματικοί ως δάσκαλοι όταν τίποτα δεν θεωρούμε αυτονόητο!

Γι' αυτό, συζητάμε και δοκιμάζουμε όλες τις μεθόδους που είναι αναγκαίες για να βοηθήσουμε τους μαθητές μας να κατανοούν γρήγορα ένα κείμενο και να οργανώνουν την Περίληψή του.
Δεν είναι άλλωστε απαραίτητο να γίνουν φιλόλογοι για να το πετύχουν.

Το αποτέλεσμα; Εδραιώνεστε στον χώρο της εργασίας σας!
Σας υπενθυμίζουμε ότι τα Σεμινάρια Ειδίκευσης και τα Εργαστήρια απευθύνονται αποκλειστικά σε καθηγήτριες και καθηγητές Φιλολόγους.
Γι' αυτό το λόγο, --πριν  συμμετάσχετε-- αποστέλλετε το Επίθετο, το Όνομα, την ηλεκτρονική διεύθυνση (email) και το τηλέφωνό σας, ώστε να διασφαλιστεί η εγκυρότητα των προσωπικών σας πληροφοριών.

Στις ασφαλείς σελίδες μπορείτε να πληροφορηθείτε τις τιμές των Σεμιναρίων Ειδίκευσης και των Εργαστηρίων.
Σας ευχαριστούμε για το μήνυμά σας.
Χρειάζεται να αποφασίσετε σε ποια τάξη θέλετε να διδάξετε την 'Εκφραση-'Εκθεση:
Στο Γυμνάσιο ή στο Λύκειο;

Αν σας ενδιαφέρει το Λύκειο, καλό είναι να εστιάσετε την προσοχή σας σε κάποια τάξη του Λυκείου.
Ο λόγος είναι ότι η διδασκαλία σ' αυτές τις  τάξεις προϋποθέτει διαφορετική προσέγγιση και άλλου είδους οργάνωση.

Ανεξάρτητα, πάντως, από την επιλογή σας θα σας βοηθήσουμε:
1. Να σχηματίσετε μια οργανωμένη εικόνα της Θεωρίας όλων των τάξεων.
2. Να γνωρίσετε τις ερωτήσεις που δίνονται σε όλες τις τάξεις του Λυκείου.
3. Να έρθετε σε επαφή με τις Θεματικές Ενότητες όλων των τάξεων.
4. Να επιλέξετε τα Σεμινάρια Ειδίκευσης ή το κατάλληλο για σας Εργαστήριο.
5. Να εφαρμόσετε πρωτότυπες και αποτελεσματικές τεχνικές.

Γνωρίστε περισσότερα για τα Σεμινάρια Ειδίκευσης...
Βεβαίως και μπορείτε!Είναι χαρά μας μάλιστα να σας προσφέρουμε όλα τα αναγκαία εφόδια για μια δημιουργική και προπάντων βέβαιη επαγγελματική εξελιξη.

Η απόφαση να αρχίσετε από τόσο νωρίς αποκαλύπτει τη βαθιά επιθυμία να επιτύχετε τους άμεσους ή τους απώτερους στόχους σας και να εδραιωθείτε στον χώρο  της ιδιωτικής εκπαίδευσης.Γι' αυτό, ο χρόνος είναι σύμμαχός σας.
Στα Σεμινάρια Ειδίκευσης θα σας δοθεί η ευκαιρία να κατακτήσετε δεξιότητες και να αναδείξετε ταλέντα που θα στηρίξουν αποφασιστικά τις επαγγελματικές επιλογές σας.

Γνωρίστε την Κάλυψη Mentorship τώρα!
Η διδασκαλία τής Εκθεσης στους μαθητές του Γυμνασίου απαιτεί διαφορετικές δεξιότητες.
Δεν είναι εύκολο να διδάσκει ο φιλόλογος τα παιδιά αυτής της ηλικίας χρησιμοποιώντας το λεξιλόγιο με το οποίο απευθύνεται στους μαθητές του Λυκείου.

Είναι ανάγκη, επομένως, να αναπροσαρμόσει το μάθημά του.

Σ' αυτή την προσπάθεια, τα Σεμινάρια Ειδίκευσης βοηθούν την καθηγήτρια ή τον καθηγητή  να αντιμετωπίσει την 'Εκθεση από την οπτική γωνία των παιδιών του Γυμνασίου.
Τον βοηθούν να απλουστεύσει το μάθημά του, χωρίς όμως να θυσιάζει τη επαγγελματική του επάρκεια.
Τον βοηθούν να μεταφέρει την πολύπλοκη ορολογία της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας στο επίπεδο των μικρών μαθητών του.
Αν μπορείτε  να χρησιμοποιήσετε βασικό λογισμικό (software) του Διαδικτύου ώστε να συμμετέχετε απρόσκοπτα, μέσω του υπολογιστή σας, είστε ευπρόσδεκτη.

Στις Tηλεδιασκέψεις οι καθηγήτριες και οι καθηγητές  έχουν στη διάθεσή τους το ίδιο ακριβώς διδακτικό υλικό με εκείνους που συμμετέχουν στα Σεμινάρια  Ειδίκευσης ή στα Εργαστήρια.