Χρησιμοποιούμε cookies.

Ο ιστότοπος της Mentorship --όπως οι περισσότεροι διαδικτυακοί τόποι-- χρησιμοποιεί μικρά αρχεία κειμένου που ονομάζονται "cookies".
Η επίσκεψη, η περιήγηση, και η αξιοποίηση των υπηρεσιών της Mentorship προϋποθέτει τη συναίνεσή σας στη χρήση των cookies.

Τι είναι τα cookies

Με τον όρο "cookie" αναφερόμαστε σε έναν τύπο αρχείου που ανταλλάσσουν ο φυλλομετρητής σας (browser) και ο κεντρικός διαδικτυακός υπολογιστής  (web server) όπου φιλοξενείται ο ιστότοπος τον οποίο επισκέπτεστε. 
Βασικός προορισμός του cookie είναι να σας "θυμάται" και να σας "αναγνωρίζει" ως επισκέπτη ενός ιστότοπου, ώστε να προετοιμάζει ιστοσελίδες προσαρμοσμένες στις προτιμήσεις σας.

Για παράδειγμα, όταν εισέρχεστε σε έναν ιστότοπο, είναι πιθανόν να συμπληρώσετε μια φόρμα γράφοντας το όνομα και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Αυτή η πληροφορία περικλείεται σε ένα cookie και αποστέλλεται στον φυλλομετρητή σας (browser),  ο οποίος την αποθηκεύει για μελλοντική χρήση.

Ετσι, την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε τον ίδιο ιστότοπο, ο φυλλομετρητής σας θα αποστείλει το cookie στον κεντρικό υπολογιστή (web server). Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται όποτε επισκέπτεστε τον ίδιο ιστότοπο.

Δύο τύποι cookies

Cookies συνεδρίας ή επικοινωνίας (session cookies)
Ονομάζονται και "προσωρινά" cookies, τα οποία διαγράφονται όταν κλείσετε τον φυλλομετρητή σας (browser). Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες από τον υπολογιστή ούτε σας ταυτοποιούν ως επισκέπτη ενός ιστότοπου.
Μόνιμα cookies (persistent cookies)
Αυτά τα cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας μέχρι να λήξει η διάρκειά τους ή μέχρι να τα διαγράψετε. Ρόλος τους είναι να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με την περιηγήσή σας στο διαδίκτυο, και τις προτιμήσεις για τους ιστότοπους που επισκέπτεσθε.

Τι πληροφορίες αποθηκεύουν τα cookies;

Τα περισσότερα cookies περιέχουν πολύ μικρό κείμενο στο οποίο καταγράφονται πληροφορίες σχετικά με τον φυλλομετρητή σας (browser).
Οι πληροφορίες του cookie περιλαμβάνουν:
1. Το όνομα του cookie.
2. Την (αλγεβρική) τιμή του.
3. Την ημερομηνία λήξης του.
4. Τη διαδικτυακή διεύθυνση του ιστότοπου (web address) που επισκέπτεσθε.
5. Το όνομα του ιστότοπου.
6. Την ασφαλή σύνδεση, όταν ο ιστότοπος προστατεύεται από την τεχνολογία SSL.

Χρησιμοποιούμε το analytics javascript

Στον ιστότοπό μας, mentorship.gr, χρησιμοποιούμε τη βιβλιοθήκη Google Analytics (analytics.js).
Πρόκειται για μια βιβλιοθήκη JavaScript  που αξιοποιεί τα cookies "_ga.js", "_gid", και "_gat"  για να καταγράψει την αλληλεπίδρασή σας με τον ιστότοπο της Mentorship.

Το cookie ga.js:

•  Προσδιορίζει τον ιστότοπο που επισκέπτεστε (για παράδειγμα, της Mentorship).
•  Διαφοροποιεί τους μοναδικούς επισκέπτες.
•  "Θυμάται" τον αριθμό και τη διάρκεια προηγούμενων επισκέψεών σας.
•  Καταγράφει τις πληροφορίες που αντλήσατε από τον ιστότοπο.
•  Προσδιορίζει την αρχή και το τέλος της επίσκεψής σας.
•  (Αν επιθυμείτε) συγκρατεί την ηλεκτρονική διεύθυνση, το όνομα μέλους, και το συνθηματικό σας.

Η διάρκεια αυτών των cookies

•  Το cookie _ga, που διαφοροποιεί τους επισκέπτες, διαρκεί 2 χρόνια.
•  Το cookie _gid, που διαφοροποιεί τους επισκέπτες, διαρκεί 24 ώρες.
•  Το cookie _gat, που ελέγχει την εξουσιοδότηση των επισκεπτών, διαρκεί 10 λεπτά.

Μπορείτε, βέβαια, οποιαδήποτε στιγμή να διαγράψετε αυτά τα cookies από τον φυλλομετρητή σας (browser).

Προτάσεις για τα cookies

1. Η ολοκληρωτική απενεργοποίηση των cookies δεν είναι ίσως η πλέον ενδεδειγμένη λύση για τη σύνδεση του φυλλομετρητή σας (browser) με τους ιστότοπους που επισκέπτεσθε συχνά.
2. Αν δεν θέλετε να αποθηκεύονται cookies για συγκεκριμένες επισκέψεις σε έναν ιστότοπο, ενεργοποιήστε την ανώνυμη (incognito) ή ιδιωτική λειτουργία (private mode) στον φυλλομετρητή σας (browser).
3. Να θυμάστε ότι τα cookies είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο οι περισσότεροι φυλλομετρητές (browsers) διατηρούν ζωντανή την επαφή σας με τους ιστότοπους που επισκέπτεσθε.
4. Εάν απενεργοποιήσετε εντελώς τα cookies, ενδέχεται να δυσκολευτεί η σύνδεσή σας με διαδικτυακές υπηρεσίες που αξιοποιείτε.
5. Η διαγραφή παλαιών cookies είναι ίσως καλύτερη ιδέα από την πλήρη απενεργοποίησή τους.

Τα κακόβουλα cookies (malicious cookies)

Κατά κανόνα, τα cookies  δεν απειλούν την ασφάλεια του υπολογιστή σας. Ωστόσο παρουσιάζεται αυξητικά τάση στη χρήση των κακόβουλων cookies.
Αυτοί οι τύποι αρχείων χρησιμοποιούνται συνήθως για να αποθηκεύουν --χωρίς τη συγκατάθεσή σας-- προσωπικές πληροφορίες, και να παρακολουθούν τη δραστηριότητά σας στο διαδίκτυο.
Αυτά τα cookies καταγράφουν τις επιλογές σας, με σκοπό να σχηματίσουν την εικόνα (profille) των ενδιαφερόντων σας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι πληροφορίες αυτές πωλούνται σε διαφημιστικές εταιρείες που τις αξιοποιούν για να σας αποστείλουν εξειδικευμένες --και, τις περισσότερες φορές, ανεπιθύμητες-- διαφημίσεις.

Aπενεργοποίηση των cookies (how to disable cookies)

Εάν επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies, μπορείτε να ανατρέξετε στις επιλογές του φυλλομετρητή σας (browser).
Για λεπτομερείς οδηγίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ακόλουθη διεύθυνση: http://www.wikihow.com/Disable-Cookies.